รับส่วนลด 10% ใช้โค้ด HNY17

tempHNY17

รับส่วนลด 10% ใช้โค้ด HNY17

*เงื่อนไข

  • ซื้อสินค้า 2 ชิ้น รับส่วนลด 10% เฉพาะชิ้นที่ถูกกว่าหรือเทียบเท่า
  • ลดสูงสุด 4,000 บาท
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับแบรนด์ Garmin , สินค้าลดล้างสต็อค
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด