ออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมด้วย Polar FT60 ช่วยให้คุณสำเร็จทุกๆเป้าหมายอย่างที่คุณได้ตั้งใจ 

 
 
อุปกรณ์ที่ลูกค้าได้รับ
นาฬิกา Polar FT60 training computer
สายคาดหน้าอกเทคโนโลยียืดหยุ่นพิเศษขนาดรอบอก 76 - 115 เซ็นติเมตร
เซ็นเซอร์ส่งสัญญาน Polar H1 Heart Rate Sensor
 
คุณสมบัติเด่น
 • ผู้ใช้ตั้งระดับชีพจรเป้าหมายได้เอง - ในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง คุณสามารถกำหนดช่วงของระดับชีพจรได้เอง ไม่ว่าจะเป็นแบบ bpm หรือเป็นแบบเปอร์เซ็น ทำให้การออกกำลังกายของคุณมีประสิทธิภาพ และหวังผลได้
 • ผู้ใช้ตั้งระดับชีพจรสูงสุดได้เอง
 • การทดสอบความฟิตของร่างกายด้วยค่า VO2max - ทดสอบความฟิตได้โดยหาค่า VO2max ซึ่งนิยมใช้ทางการแพทย์ทั่วไป หากได้ค่ายิ่งมาก หมายถึงร่างกายสามารถนำอ็อกซิเจนส่งไปยังกล้ามเนื้อได้ดี คำนวนจากระดับชีพจรและข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล
 • เซ็นเซอร์ส่งสัญญานไร้สาย OwnCode 5kHz - เทคโนโลยีส่งสัญญานเฉพาะ Polar ด้วยความแม่นยำสูงสุด ทำสัญญานอื่นๆ ไม่สามารถแทรกแซงสัญญานชีพจรของคุณได้
 • ฟีเจอร์ OwnCal พร้อมคำนวนเปอร์เซ็นไขมันแสดงถึงจำนวนแคลอรี่ที่คุณใช้ไปทั้งหมด โดยแยกเปอร์เซ็นของไขมันออกจากแคลอรี่โดยรวม ไม่ว่าจะออกกำลังกายหนักๆ หรือ เดินเล่นธรรมดาๆ คุณรู้ได้ถึงจำนวนพลังงานที่คุณใช้ไปในแต่ละวันอย่างแม่นยำ จากการคำนวนของระดับชีพจรและข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้แต่ละคนที่แตกต่างกัน 
 • ตั้งระดับชีพจรที่ต้องการให้ใช้เสียงเตือนเมื่อออกจากโซน - คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของระดับชีพจรที่คุณต้องการได้ หากระดับชีพจรออกจากโซนที่กำหนดไว้ นาฬิกาจะส่งเสียงเตือน ทำให้คุณสามารถรักษาเป้าหมายการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง
 • ค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของระดับชีพจรต่อการเทรน
 • ตั้งค่าระดับชีพจรที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ (bpm / เปอร์เซ็น) - โดยที่นาฬิกากำหนดค่าฮาร์ทเรตให้คุณ โดยคำนวนจากข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล  ช่วยให้คุณออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • แสดงผลเป็น bpm และ เปอร์เซ็น - เลือกการแสดงผลได้ระหว่าง bpm (จำนวนครั้งการเต้นของหัวใจต่อหนึ่งนาทีหรือ เป็นแบบเปอร์เซ็น โดยคำนวนจากข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล
 • ฟีเจอร์โปรแกรมการออกกำลังกาย STAR - ช่วยให้คุณไปสู่เป้าหมายได้โดยการแนะนำโปรแกรมการออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โปรแกรม STAR คำนวนจาก ระดับความฟิต, ระดับกิจกรรม, เป้าหมาย และข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
 • ฟีเจอร์ OwnZone - กำหนดอัตราชีพจรสำหรับการออกกำลังกายในขณะนั้น ค่าที่ได้ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่แตกต่างกัน ข้อมูลทางกายภาพของคุณอาจไม่คงที่ เป็นผลมาจากความเครียด ความเหนื่อย หรือร่างกายอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากการออกกำลังกายครั้งล่าสุด ดังนั้น ฟีเจอร์ OwnZone จะช่วยแนะนำระดับชีพจรที่เหมาะสม เพื่อให้คุณเลือกการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะกับสภาวะร่างกายในช่วงเวลานั้นๆ
คุณสมบัติการบันทึกข้อมูล
 • จำนวนข้อมูลโดยสรุป - สามารถบันทึกได้ 100 ข้อมูลล่าสุด โดยที่ข้อมูลเก่าจะถูกแทนที่โดยข้อมูลที่ใหม่กว่า
 • ข้อมูลทั้งหมด - ดูรายละเอียดการออกกำลังกายของคุณได้ทั้งหมด
 • สรุปผลรายอาทิตย์ - ดูข้อมูลการออกกำลังกายโดยแสดงผลลัพธ์การออกกำลังกายทั้งหมดเป็นรายอาทิตย์

คุณสมบัติการะหว่างการใช้งานในโหมดออกกำลังกาย

 • ระบบสัมผัสหัวใจ (HeartTouch) - การเปิดระบบ HeartTouch ทำให้คุณเลือกดูข้อมูลอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องกดหรือสัมผัสตัวนาฬิกา ตัวอย่างเช่น คุณใส่ถุงมือออกกำลังกาย ส่งผลให้การกดปุ่มนาฬิกายากกว่าเดิม ด้วยระบบ HeartTouch ทำหน้าที่เหมือนช่วยกดปุ่มแทนคุณ เพียงแค่นำนาฬิกาไปใกล้กับเซ็นเซอร์วัดระดับชีพจรตรงหน้าอกคุณ
 • แสดงระดับโซนเป้าหมายด้วยภาพกราฟฟิค เช็คระดับโซนที่คุณออกกำลังกายได้ง่ายๆ โดยการดูที่หน้าจอนาฬิกา ด้วยภาพกราฟฟิคที่แสดงผลอย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • ฟีเจอร์ ZonePointer - สัญลักษณ์เคลื่อนไหว รู้ถึงโซนที่คุณอยู่ในขณะนั้น ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ความหนัก-เบาระยะทางความเร็ว
 • ฟีเจอร์ ZoneLock - การล็อคโซนขณะที่คุณออกกำลังกายอยู่นั้น เพื่อรักษาความหนัก-เบาที่ต้องการ คุณสามารถตั้งการล็อคโซนได้ก่อนเริ่มต้นเทรน หรือ ขณะที่เทรนอยู่ โดยกดปุ่มขณะที่คุณอยู่ในโซนที่ต้องการล็อคได้ทันที

คุณสมบัติเมื่อใช้คู่กับเว็บไซท์ Polarpersonaltrainer.com

 • วิเคราะห์ความหนักเบาการออกกำลังกาย (Training Load) - หลังจากที่คุณถ่ายโอนข้อมูลการออกกำลังกายขึ้นสู่เว็บไซท์ personaltrainer.com คุณสามารถติดตามความหนัก - เบา สำหรับร่างกายของคุณได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้คุณเข้าใจร่างกายของตัวเองได้อย่างแท้จริง 
 • วิเคราะห์การออกกำลังกายประจำวัน - คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลการกำลังกาย เพื่อให้คุณได้ติดตามการเทรนในแต่ละวัน รวมถึงสร้างแผนการออกกำลังกายในอนาคต  
 • แนะนำโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนบุคคล - เว็บไซท์ polarpersonaltrainer.com วิเคราะห์ข้อมูลของคุณ จากนั้นช่วยแนะนำการออกกำลังกายสำหรับนักวิ่ง นักปั่นจักรยาน นักกีฬาต่างๆ รวมถึงคนที่ออกกำลังกายทั่วไป 
 • วิเคราะห์ข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ

คุณสมบัติเมื่อใช้คู่กับเซ็นเซอร์ G1 GPS

 • แสดงผลอัตราความเร็วต่อระยะทาง - เลือกได้ระหว่าง กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือ ไมล์ต่อชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์เสริม Polar คุณสามารถรู้ถึงอัตราความเร็วต่อชั่วโมง เพื่อช่วยให้คุณสำเร็จเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 • แสดงค่าระยะทางได้หลายรูปแบบ - แสดงค่าระยะทางแบบ Training หมายถึง ระยะทางทั้งหมดของการเทรน, แสดงค่าระยะทางแบบ Total หมายถึง ระยะทางทั้งหมดนับจากการรีเซ็ทครั้งล่าสุด

คุณสมบัติเมื่อใช้คู่กับเซ็นเซอร์ S1 footpod

 • แจ้งเตือนเมื่อออกนอกโซน Speed - กำหนดโซนเป้าหมายความเร็ว เมื่อคุณออกนอกโซน นาฬิกาจะช่วยส่งเสียงเตือนให้รู้ทันที 
 • แสดงค่าระยะทางได้หลายรูปแบบ - แสดงค่าระยะทางแบบ Training หมายถึง ระยะทางทั้งหมดของการเทรนแสดงค่าระยะทางแบบ Total หมายถึง ระยะทางทั้งหมดนับจากการรีเซ็ทครั้งล่าสุด

การโอนถ่ายข้อมูล

 • ใช้ได้กับ Mac โดยใช้อุปกรณ์เสริม Polar FlowLink
 • ใช้ได้กับ PC โดยใช้อุปกรณ์เสริม Polar FlowLink 
 • ใช้ได้กับเว็บไซท์ polarpersonaltrainer.com โดยใช้อุปกรณ์เสริม Polar FlowLink

คุณสมบัติของนาฬิกา

 • ไฟส่องสว่าง
 • การแสดงผลวันและวันที่
 • รองรับภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศษสเปนอิตาเลี่ยน
 • แสดงเวลาได้ 2 โซน ล็อคปุ่มกด
 • แจ้งเตือนเมื่อถ่านใกล้หมด
 • แสดงเวลา 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง 
 • สามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้
 • ออกแบบพิเศษให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนถ่านได้เอง
 • กันน้ำได้ระดับ 30m (ล้างมือ ฝนตก)

TSMACTIVE รับประกันราคาดีที่สุด!

ด้วยจำนวนสินค้าที่มีหลากหลายชนิด และสินค้าทั้งหมดอยู่ในคลังสินค้าของทีเอสเอ็มโดยตรง

เราไม่ใช่เว็บไซต์คนกลาง 3rd-party ที่นำส่งสินค้าให้ท่านเพียงอย่างเดียว การปรับปรุงราคาให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเราจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในบางครั้ง หากท่านพบเว็บไซต์อื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าในคุณสมบัติเหมือนกับเราทุกประการ และมีราคาที่ถูกกว่า ท่านสามารถเป็นส่วนนึงในการปรับปรุงราคากับทีเอสเอ็มได้โดยตรง

เพราะเรารับประกันราคาดีที่สุดและพัฒนาคุณภาพให้สูงที่สุดอย่างต่อเนื่อง


หากท่านพบเห็นสินค้าจากที่อื่นที่มีราคาถูกกว่าเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ เราจะทำการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา พร้อมปรับราคาให้เท่ากันหรือถูกกว่าภายใน 12-24 ชั่วโมงทำการ

นโยบายการเปรียบเทียบ: 

 • สินค้าต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ
 • สถานะการจัดส่งต้องเหมือนกัน
 • การรับประกันสินค้าต้องเหมือนกัน
 • เว็บไซต์ต้องมีความน่าเชื่อถือ

ทางบริษัท ทีเอสเอ็ม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
รับการปรับราคาโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:
* จำเป็น
คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะกับกีฬา วิ่ง,ปั่นจักรยาน,ฟิตเนส,ชีวิตประจำวัน
บริเวณที่วัดชีพจร ใช้สายคาดหน้าอก
เป้าหมายการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก,เริ่มต้นพัฒนาร่างกาย,
รีวิวสินค้า Polar FT60 สร้างโปรแกรมฟิตเนสได้ด้วยตัวคุณเอง รู้ผลลัพธ์ทุกๆครั้งหลังออกกำลังกาย
คะแนนรีวิวเฉลี่ย: 1 รีวิวสินค้า
รีวิวทั้งหมด: 1
เขียนรีวิวของคุณ
เขียนรีวิว
 • คะแนนรีวิว5
 • ความคุ้มค่า5
 • ระยะเวลาการจัดส่ง5
 • บริการหลังการขาย5
แบ่งประเภทโดย

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!
   
คะแนนรีวิว
เพิ่มข้อดีเพิ่มข้อเสีย

Polar FT60 สร้างโปรแกรมฟิตเนสได้ด้วยตัวคุณเอง รู้ผลลัพธ์ทุกๆครั้งหลังออกกำลังกาย

  In-Stock พร้อมส่ง ดูสินค้าแบรนด์ Polar
 • 6,190 บาท
 • 4,490 บาท

ออปชั่นสินค้ารับประกันสินค้า 2 ปี | คืนสินค้าได้ใน 14 วัน
รับประกันราคาถูกที่สุด เพิ่มเติม

ได้รับ TSM Reward Point 225 คะแนน ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าโปรโมชั่น ผ่อน 0%

คำค้น: polar, ft60, สร้างโปรแกรมฟิตเนสได้ด้วยตัวคุณเอง, รู้ผลลัพธ์ทุกๆครั้งหลังออกกำลังกาย, นาฬิกา, sport, watch