MilestonePod เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวบนรองเท้าวิ่ง

คุณสมบัติ

 • ติดตั้งได้ง่าย เพียงยึดติดกับรองเท้า และเชื่อมต่อกับแอพ "MilestonePod"
 • วัดคุณสมบัติของนักวิ่ง Footstrike , Cadence , Rate of impact , Leg swing , Runficiency Score , Stride length , Ground contact , Distance , Duration , Pace 
 • ช่วยวัดอายุการใช้งานของรองเท้าโดยวัดจากระยะทางของการวิ่ง ทําให้ผู้ใช้งานสามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่จะต้องทําการเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่
 • สําหรับนักวิ่งและเดินทุกประเภทใช้งานได้นานรับประกัน1ปี
 • สามารถใช้กับเครื่องมือชนิดอื่นๆได้ 

 

คุณสมบัติของนักวิ่งที่ได้จากติดตามของ MilestonePod

 • Footstrike การแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของการลงเท้าระหว่าง การว่ิง เช่น การลงเท้าท่ีส้นเท้า กลางเท้า หรือปลายเท้า โดยควรท่ี จะให้ความสําคัญไปท่ี การวางเท้าให้อยู่ภายใต้ลําตัวมากกว่ายืดไป ข้างหน้า
 • Cadence ค่าเฉลี่ยของจํานวนการก้าวขาต่อนาที โดยค่าเฉลี่ยท่ีน้อย กว่า 160 ครั้งต่อนาทีน้ันจะเห็นในนักวิ่งที่ก้าวขายาวจนเกินไป โดย เคล็ดลับของนักว่ิงช้ันนําน้ัน จะมีจํานวนการก้าวขา 180 ครั้งต่อ Runficiency ScoreTM การวัดประสิทธิภาพในการวิ่ง โดยใช้ผล รวมต่างๆจากตัว Metric อื่นๆในการคํานวณคะแนน โดยคะแนน เฉลี่ยท่ัวโลกจะอยู่ที่ 73 คะแนน Stride length การวัดความยาวของก้าววัดจากระยะห่างของ ส้นเท้าด้านหน้าถึงส้นเท้าด้านหลัง Ground contact การวัดระยะเวลาเฉลี่ยท่ีเท้าสัมผัสพื้น โดย นาที
 • Rate of impact ค่าเฉลี่ยของแรงกระแทก หากค่าเฉลี่ยสูงนั่นแปล ว่าจะมีโอกาสทําให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งได้
 • Leg swing วัดระยะความสูงของการยกขา การยกขาสูงเท่าไหร่ จะ ย่ิงทําให้การวิ่งมีประสิทธิภาพข้ึนเท่าน้ัน ผลที่ได้คือใช้การใช้แรงที่ น้อยลง
 • Runficiency Score การวัดประสิทธิภาพในการวิ่ง โดยใช้ผล รวมต่างๆจากตัว Metric อื่นๆในการคํานวณคะแนน โดยคะแนน เฉลี่ยท่ัวโลกจะอยู่ที่ 73 คะแนน
 • Stride length การวัดความยาวของก้าววัดจากระยะห่างของ ส้นเท้าด้านหน้าถึงส้นเท้าด้านหลัง
 • Ground contact การวัดระยะเวลาเฉลี่ยท่ีเท้าสัมผัสพื้น หากสัมผัสน้อยแปลว่าเราจะวิ่งได้เร็วข้ึน นักวิ่งระดับแนวหน้า จะมี Ground contact time ต่ำากว่า 200 มิลลิวินาที
 • Distance ระยะทาง
 • Duration ระยะเวลา
 • Pace ความเร็ว

วิธีใช้งาน MilestonePod

 • เพียงแค่ติดกับรองเท้า
 • ใส่ถ่านแล้วเปิดใช้งานได้เลย
 • ไม่ต้อง Charge battery
 • ใช้ได้ทุกที่
 • ไม่ต้องมีสัญญาณ GPS
 • ไม่ต้องใช้กับโทรศัพท์


สิ่งที่ตัว MilestonePod สามารถบอกได้

 • ความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ
 • ผลทดสอบประสิทธิภาพในการวิ่ง
 • ช่วยในการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับคุณได้
 • วัดอายุการใช้งานของรองเท้า

 

 

รีวิวสินค้า MilestonePod เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวบนรองเท้าวิ่ง
คะแนนรีวิวเฉลี่ย: 0 รีวิวสินค้า
รีวิวทั้งหมด: 0
เขียนรีวิวของคุณ
เขียนรีวิว
แบ่งประเภทโดย

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!
   
คะแนนรีวิว
เพิ่มข้อดีเพิ่มข้อเสีย

MilestonePod เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวบนรองเท้าวิ่ง

  In-Stock พร้อมส่ง ดูสินค้าแบรนด์ Milestone
 • 1,350 บาท

รับประกันสินค้า 1 ปี | คืนสินค้าได้ใน 14 วัน
รับประกันราคาถูกที่สุด เพิ่มเติม

ได้รับ TSM Reward Point 68 คะแนน ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าโปรโมชั่น ผ่อน 0%

คำค้น: milestonepod, เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวบนรองเท้าวิ่ง, เทคโนโลยี, ForRun