หมวดหมู่สินค้า & บทความ
ตระกร้า

Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism

Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism
฿12,490
฿12,900
หรือ TSM Reward: 29900
 • Stock: สินค้าพร้อมส่ง
 • ดูแบรนด์: Ultrahuman

ตัวเลือก

มั่นใจ รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี | คืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน
แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

Ultrahuman Ring AIR (Gen 3) แหวนอัจฉริยะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คสุขภาพ Metabolism

 

TSMACTIVE ร้านแรกในไทย จำหน่าย Ultrahuman Ring ติดตามข้อมูลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ดูข้อมูลผ่านสมาร์โฟนด้วย Ultrahuman app ซึ่งภายในแอพจะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายมากยิ่งขึ้น ด้วยการแสดงผลกราฟ และค่าต่างๆอย่างละเอียด รวมไปถึงการแนะนำให้ไปถึงเป้าหมายที่ดีต่อสุขภาพ

 

รายละเอียด

 • รับข้อมูลสุขภาพ ด้วยคะแนนที่เข้าใจง่าย ได้เรียลไทม์ 24 ชั่วโมง
 • วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก และ HRV
 • ติดตามการนอนหลับ ประเมินระยะเวลาการนอนหลับทั้งหมด และอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
 • ติดตามความเครียด เพื่อฟื้นฟูร่างกาย ข้อมูลเชิงลึก HRV เพื่อความพร้อมสำหรับวัน
 • ติดตามความเคลื่อนไหวในกิจกรรมประจำวัน และแคลอรี่ ด้วย Movment Index
 • ติดตามอุณหภูมิผิวหนัง และการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ รวมถึงความเครียด และความเจ็บป่วย
 • นาฬิกาชีวิต Phase Response Curve (PRC) เช่น การได้รับแสง อาหาร หรือการออกกำลังกาย
 • วัสดุภายนอกไทเทเนียมเกรดที่ใช้ในเครื่องบิน เสริมความทนทานด้วยคาร์บอน และมีความยืดหยุ่นสูง
 • ด้านในของวงแหวน เคลือบด้วยอีพอกซีเรซิน เกรดทางการแพทย์ไม่ทำให้แพ้ง่าย สวมใส่สบายตลอดทั้งวัน
 • ใช้งานได้สูงสุด 6 วัน ด้วยการชาร์จ 1 ครั้ง
 • เชื่อมต่อไร้สาย ด้วยระบบบลูทูธ (BLE5)
 • กันน้ำสูงสุด 330 feet หรือสูงสุด 100 เมตร
 • เชื่อมต่อ Ultrahuman app บนสมาร์ทโฟน
 • ใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android (ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน)

 

 

ข้อมูลอื่นๆ

 • น้ำหนักแหวน เริ่มต้นเพียง 2.4 - 3.6 กรัม
 • ความกว้าง 8.1 มม
 • ความหนา 2.45 - 2.8 มม. (แตกต่างไปตามขนาด)
 • ใช้งานได้กับ iPhone ที่ใช้ iOS 14 ขึ้นไป และอุปกรณ์ Android ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป

 

เซ็นเซอร์ภายใน

 • วัดอัตราการเต้นของหัวใจ อินฟราเรด Photoplethysmography (PPG)
 • วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัล
 • วัดออกซิเจนในเลือด
 • วัดอุณหภูมิผิวหนัง
 • ตรวจจับความเคลื่อนไหว

 

ขนาด

วิธีวัดขนาด

 1. วัดจากเส้นรอบวง (กรณีมีไม่มีแหวน) ใช้กระดาษพันรอบนิ้ว และนำมาวัดขนาดกับไม้บรรทัด
 2. วัดจากแหวนวงเดิม (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ด้วยการปรับขนาดให้พอเหมาะจาก Ring Sizer by Jason Withers
 3. วัดจากเส้นรอบวงสายรัดวัดขนาดแหวน Ring Sizing Belts เพื่อได้ขนาดเส้นรอบวง และนำมาเตรียมขนาดกับขนาดเส้นรอบวง ก่อนสั่งซื้อสินค้า

**เพื่อความแม่นยำสูงสุด (สามารถเข้ามาทดลองกับ Ring Sizing Kit ที่หน้าร้าน แผนที่ ทุกสาขา)

 

ขนาดเส้นรอบวง

 • size 5 : 51-52 mm
 • size 6 : 53-55 mm
 • size 7 : 56-57 mm
 • size 8 : 58-60 mm
 • size 9 : 61-63 mm
 • size 10 : 64-65 mm
 • size 11 : 66-67 mm
 • size 12 : 68-70 mm
 • size 13 : 71-73 mm
 • size 14 : 74-75 mm

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะกับกีฬา ฟิตเนส,ชีวิตประจำวัน
เป้าหมายการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก,เริ่มต้นพัฒนาร่างกาย,

รีวิวจากลูกค้าทีเอสเอ็ม

 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว
 • (0)

(รวม 0 รีวิว) เขียนรีวิวเลย!