สินค้านำเข้า จัดส่ง 2-3 อาทิตย์

เต็มเปี่ยมทุกความสามารถ นาฬิกาวัดชีพจรสายพันธุ์ใหม่ 

อุปกรณ์ที่ลูกค้าได้รับ

คุณสมบัติเด่น

 • ผู้ใช้ตั้งค่าโซนชีพจรเป้าหมายได้ 3 วิธี- ตั้งค่าโซนได้ 3 วิธีได้แก่ 1.ตั้งค่าโซนอัตโนมัติโดยนาฬิกา คำนวนจากอัตราชีพจรสูงสุดของแต่ละผู้ใช้ 2.กำหนดโซนชีพจรอิสระขึ้นอยู่กับผู้ใช้ 3.ตั้งค่าโซนชีพจรจากการกำหนดความเป็นตัวคุณ
 • ผู้ใช้ตั้งระดับชีพจรสูงสุดได้เอง
 • ระดับชีพจรสูงสุดคำนวนจากอายุ - กำหนดระดับชีพจรสูงสุดให้คุณ โดยคำนวนจากอายุ จำเป็นต่อบางผลิตภัณฑ์ของ Polar ที่ต้องการค่านี้เพื่อนำไปทดสอบร่างกายของคุณ
 • การทดสอบความฟิตของร่างกายด้วยค่า VO2max - ทดสอบความฟิตได้โดยหาค่า VO2max ซึ่งนิยมใช้ทางการแพทย์ทั่วไป หากได้ค่ายิ่งมาก หมายถึงร่างกายสามารถนำอ็อกซิเจนส่งไปยังกล้ามเนื้อได้ดี คำนวนจากระดับชีพจรและข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล
 • ฟีเจอร์ OwnCal - นับแคลอรี่ที่ใช้ไปในระหว่างออกกำลังกายด้วยความแม่นยำ คำนวนจากข้อมูลพื้นฐานของแต่ละผู้ใช้ได้แก่ น้ำหนัก ความสูง อายุ เพศ ความหนักเบากิจกรรมระหว่างวันของแต่ละคน
 • ตั้งระดับชีพจรที่ต้องการให้ใช้เสียงเตือนเมื่อออกจากโซน - คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของระดับชีพจรที่คุณต้องการได้ หากระดับชีพจรออกจากโซนที่กำหนดไว้ นาฬิกาจะส่งเสียงเตือน ทำให้คุณสามารถรักษาเป้าหมายการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง
 • ค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของระดับชีพจรต่อรอบวิ่ง
 • ค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของระดับชีพจรต่อการเทรน
 • ตั้งค่าระดับชีพจรที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ (bpm / เปอร์เซ็น) - โดยที่นาฬิกากำหนดค่าฮาร์ทเรตให้คุณ โดยคำนวนจากข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล  ช่วยให้คุณออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • แสดงผลเป็น bpm และ เปอร์เซ็น - เลือกการแสดงผลได้ระหว่าง bpm (จำนวนครั้งการเต้นของหัวใจต่อหนึ่งนาที) หรือ เป็นแบบเปอร์เซ็น โดยคำนวนจากข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล
 • วิเคราะห์แนะนำการพักผ่อนฟื้นฟูร่างกาย - แสดงผลกระทบต่อร่างกายจากการออกกำลังกาย ให้คำแนะนำเวลาการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มากเกินไปหรือต่ำเกินไป นำข้อมูลการวิเคราะห์ไปประยุกต์กับเป้าหมายการออกกำลังกายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • โซนระดับชีพจร - ตรวจสอบโซนระดับชีพจรอย่างง่ายดาย แบ่งออกเป็น 5โซน คำนวนจากเปอร์เซ็นของอัตราชีพจรสูงสุดของแต่ละคน โซนที่ 1 เบามาก (50-60% จากระดับชีพจรสูงสุด), โซนที่ 2 เบา (60-70% จากระดับชีพจรสูงสุด), โซนที่ 3 ปานกลาง (70-80% จากระดับชีพจรสูงสุด), โซนที่ 4 หนัก (80-90% จากระดับชีพจรสูงสุด), โซนที่ 5 หนักมาก (90-100% จากระดับชีพจรสูงสุด) คุณสามารถเลือกโซนที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติการบันทึกข้อมูล

 • บ่งบอกจำนวนหน่วยความจำที่เหลืออยู่
 • หน่วยความจำการเทรนด้วย GPS และ สายรัดชีพจร ความจุ 60 ชั่วโมง
 • การเทรนแต่ละวัน - เก็บข้อมูลการเทรนได้สูงสุด 80 ชั่วโมง (แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกใช้) คุณสามารถดูข้อมูลการเทรนย้อนหลัง 4 อาทิตย์ หรือดูแผนการเทรนในอนาคต 4 อาทิตย์ล่วงหน้าได้เช่นกัน
 • การบันทึก R-R - บันทึกช่วงระดับการเต้นของหัวใจอย่างแม่นยำ สามารถนำไปวิเคราะห์อัตราชีพจรแปรผันได้โดยโปรแกรม ProTrainer 5 ด้วยความแม่นยำสูงสุดถึง 1 มิลลิวินาที
 • สรุปผลรายอาทิตย์ - ดูข้อมูลการออกกำลังกายโดยแสดงผลลัพธ์การออกกำลังกายทั้งหมดเป็นรายอาทิตย์

คุณสมบัติ Activity tracker

 • ติดตาม 24/7 - ติดตามความแอคทีฟของคุณ 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงความหนักเบาของการแอคทีฟ นับจำนวนแคลอรี่ที่ใช้ รวมถึง จำนวนการก้าวเดิน หรือวิ่ง ในแต่ละวันด้วยความแม่นยำ

คุณสมบัติการะหว่างการใช้งานในโหมดออกกำลังกาย

 • สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ Interval - แนะนำการออกกำลังกายเป็นช่วงๆ (Interval) คำนวนจาก ระยะเวลา / ระดับชีพจร  / ระยะทาง เลือกโปรแกรมได้สูงสุดถึง 3 โซน
 • ระบบสัมผัสหัวใจ (HeartTouch) - การเปิดระบบ HeartTouch ทำให้คุณเลือกดูข้อมูลอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องกดหรือสัมผัสตัวนาฬิกา ตัวอย่างเช่น คุณใส่ถุงมือออกกำลังกาย ส่งผลให้การกดปุ่มนาฬิกายากกว่าเดิม ด้วยระบบ HeartTouch ทำหน้าที่เหมือนช่วยกดปุ่มแทนคุณ เพียงแค่นำนาฬิกาไปใกล้กับเซ็นเซอร์วัดระดับชีพจรตรงหน้าอกคุณ
 • การสั่นเตือนและส่งเสียงเตือน - ระหว่างที่ออกกำลังกาย นาฬิกาจะสั่นเตือนหรือส่งเสียงแตก(สามารถตั้งค่าได้) ตัวอย่างเช่น เตือนเมื่อคุณต้องออกแรงให้มากขึ้นหรือน้อยลง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการออกกำลังกายที่ตั้งไว้
 • หน้าจอระบบสัมผัส - สัมผัสหน้าจอขณะอยู่ในโหมดนาฬิกา เพื่อแสดงผลลัพธ์การฟื้นฟูร่างกาย สัมผัสหน้าจอขณะอยู่ในโหมดออกกำลังกาย เพื่อเริ่มนับเวลา Lap วิ่ง / เปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอ / เปิดไฟหน้าจอนาฬิกา
 • จำนวนนับรอบวิ่ง Lap แบบอันลิมิต
 • แสดงระดับโซนเป้าหมายด้วยภาพกราฟฟิค เช็คระดับโซนที่คุณออกกำลังกายได้ง่ายๆ โดยการดูที่หน้าจอนาฬิกา ด้วยภาพกราฟฟิคที่แสดงผลอย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • บันทึกรอบอัตโนมัติ - ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถตั้งค่าการบันทึกรอบวิ่งแบบอัตโนมัติได้เอง ตัวอย่างเช่น ทุกๆ การวิ่ง หรือ การปั่นจักรยาน ทุกๆ 1กิโลเมตร เท่ากับ 1รอบ
 • ตั้งค่ากีฬาหลากหลายประเภท - ผู้ใช้สามารถบันทึกการตั้งค่าของกีฬาแต่ละชนิดได้สูงสุด 15ประเภท เมื่อใช้ฟีเจอร์นี้ คุณจะไม่เสียเวลาในการตั้งค่าใหม่ หากเปลี่ยนไปเล่นกีฬาชนิดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ปั่นจักรยานอยู่ แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นวิ่ง ด้วยการกดปุ่มเพียงไม่กี่ครั้ง นาฬิกาและตัวเซ็นเซอร์จะรับรู้และบันทึกข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันทีทันใด
 • การตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์ - ตั้งค่าอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ แก้ไขได้โดยตรงจากโปรแกรม Websync หรือ Polar Flow web service
 • การเทรนแบบไตรกีฬา (Multisport) - ปรับเปลี่ยนชนิดกีฬาที่เล่นไปสู่อีกชนิดอย่างรวดเร็ว
 • ฟีเจอร์ ZonePointer - สัญลักษณ์เคลื่อนไหว รู้ถึงโซนที่คุณอยู่ในขณะนั้น ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ความหนัก-เบาระยะทางความเร็ว
 • การตั้งค่านาฬิกา - สามารถแก้ไขการตั้งค่านาฬิกาผ่านทางโปรแกรม WebSync
 • ตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอได้ด้วยตัวเอง
 • แจ้งเตือนระหว่างออกกำลังกาย - แจ้งเตือนให้คุณดื่มน้ำ กินอาหาร หรือให้ทำในสิ่งสำคัญระหว่างออกกำลังกาย
 • ฟีเจอร์ ZoneLock - การล็อคโซนขณะที่คุณออกกำลังกายอยู่นั้น เพื่อรักษาความหนัก-เบาที่ต้องการ คุณสามารถตั้งการล็อคโซนได้ก่อนเริ่มต้นเทรน หรือ ขณะที่เทรนอยู่ โดยกดปุ่มขณะที่คุณอยู่ในโซนที่ต้องการล็อคได้ทันที

คุณสมบัติเมื่อใช้คู่กับ Polar Flow web service:

 • นับก้าวการเดิน - นับจำนวนก้าวการเดินในแต่ละวัน สามารถตั้งเป้าหมายอย่างง่ายๆได้ เช่น เดินให้ครบ 10,000 ก้าวต่อวัน 
 • วิเคราะห์ข้อมูลการเทรนขั้นสูง - วิเคราะห์ข้อมูลการเทรนในแต่ละวันของคุณอย่างเจาะลึก สังเกตุพฤติกรรมของตัวเองเพื่อเรียนรู้และพัฒนาร่างกายอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแผนที่ GPS - เมื่อคุณเปิดใช้งาน GPS คุณสามารถดูแผนที่ในเส้นทางปัจจุบัน รวมถึงดูข้อมูลการเทรนภายในแผนที่ได้เช่นกัน
 • ระดับการออกกำลังกายและการฟื้นฟูร่างกาย - แสดงผลกระทบต่อร่างกายจากการออกกำลังกาย ให้คำแนะนำเวลาการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มากเกินไปหรือต่ำเกินไป นำข้อมูลการวิเคราะห์ไปประยุกต์กับเป้าหมายการออกกำลังกายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • เป้าหมายการออกกำลังกาย - สร้างเป้าหมายการออกกำลังกายผ่าน Polar Flow web service เชื่อมต่อเข้ากับนาฬิกา ซึ่งในระหว่างการออกกำลังกาย คุณสามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นไปตามแผน
 • โซนความแอคทีฟ - Polar Loop แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ resting, sitting, low, medium, high แสดงถึงความหนักเบา (ต่ำ, กลาง, สูง) หน้าจอของ Polar Loop แสดง 3 ข้อความ ได้แก่ “UP” หมายถึงความหนักเบาระดับต่ำ, “WALK” หมายถึงความหนักเบาระดับกลาง, “JOG” หมายถึงความหนักเบาระดับสูง
 • วิเคราะห์ข้อมูลการออกกำลังกายของคุณขั้นสูง - วิเคราะห์ข้อมูลความแอคทีฟในแต่ละวันของคุณ วางแผนสุขภาพและการใช้ชีวิตระยะยาวได้ตามแต่ละบุคคล 
 • บันทึกการเทรน - สามารถบันทึกผลลัพธ์การออกกำลังกายของคุณทุกๆวัน เพื่อตรวจเช็คและนำมาวิเคราห์เป็นราย วัน, อาทิตย์, เดือน หรือดูเป็นผลสรุป

คุณสมบัติเมื่อใช้คู่กับ Polar Flow Mobile app features:

 • นับก้าวการเดิน - นับจำนวนก้าวการเดินในแต่ละวัน สามารถตั้งเป้าหมายอย่างง่ายๆได้ เช่น เดินให้ครบ 10,000 ก้าวต่อวัน 
 • ระยะเวลาและประสิทธิภาพการนอนหลับ - ติดตามผลการนอนหลับโดยอัตโนมัติ บ่งบอกประสิทธิภาพการนอนหลับในแต่ละคืนด้วยการแสดงถึงช่วงเวลาที่นอนหลับลึกเทียบกับนอนหลับไม่สนิท การนอนหลับที่ดีจะช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 • วิเคราะห์การออกกำลังกายทันทีทันใด 
 • แจ้งเตือนเมื่อไม่แอคทีฟ - แจ้งเตือนเมื่อคุณอยู่กับที่นานเกินไป
 • ซิงค์ข้อมูลเข้า Polar Flow web service อัตโนมัติ ด้วยระบบ Bluetooth Smart

คุณสมบัติ GPS ในตัว

 • กลับสู่จุดเริ่มต้น - เมื่อคุณวิ่งตามเป้าหมายที่ต้องการแล้ว GPS จะทำการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อกลับสู่จุดที่คุณเริ่มต้นออกวิ่ง
 • เริ่ม/หยุด อัตโนมัติ - เมื่อคุณเปิดใช้งานความสามารถนี้ นาฬิกาจะเริ่มบันทึกการเคลื่อนไหวหรือหยุดบันทึกอัตโนมัติเมื่อคุณไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ
 • แนะนำเส้นทาง - แสดงเส้นทางที่ได้วางแผนไว้จาก Polar Flow web service
 • ฟีเจอร์ SpeedPointer - บอกคุณถึงความเร็วปัจจุบันและความเร็วที่กำหนดไว้
 • แสดงค่าระยะทางได้หลายรูปแบบ - แสดงค่าระยะทางแบบ Training หมายถึง ระยะทางทั้งหมดของการเทรน, แสดงค่าระยะทางแบบ Trip หมายถึง ระยะทางช่วงสั้นๆ, แสดงค่าระยะทางแบบ Lap หมายถึง ระยะทางในหนึ่งรอบ, แสดงค่าระยะทางแบบ Total หมายถึง ระยะทางทั้งหมดนับจากการรีเซ็ทครั้งล่าสุด
 • ตั้งค่าการแข่งขัน - สามารถตั้งเป้าหมายความเร็วหรือระยะก้าวสำหรับระยะทางที่แน่นอนได้ ช่วยให้คุณรู้ว่าความเร็วที่คุณวิ่งอยู่ขณะนั้น คุณกำลังวิ่งเร็วไปหรือช้าไปเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้
 • แสดงความเร็วปัจจุบัน, ค่าเฉลี่ย และความเร็วสูงสุด 
 • ค่าประสิทธิภาพการวิ่ง - คำนวนจากค่าชีพจรและค่าความเร็วในการวิ่ง บอกถึงความมีประสิทธิภาพในการวิ่งของคุณ ดังนั้นคุณสามารถพัฒนาและปรับปรุงวิธีการวิ่งให้ดียิ่งขึ้น
 • โหมดประหยัดแบตเตอรี่ - ประหยัดแบตเตอรี่โดยการตั้งค่าความถี่ในการใช้ GPS เช่น ใช้งานทุก 1 วินาที เพื่อรายละเอียดข้อมูลที่แม่นยำ หรือ ทุก 60 วินาที เพื่อการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน

คุณสมบัติเมื่อใช้คู่กับเซ็นเซอร์ Cadence Bluetooth Smart

 • จับจังหวะความเร็วปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย และความเร็วสูงสุด

คุณสมบัติเมื่อใช้คู่กับเซ็นเซอร์ Speed Bluetooth Smart

 • แสดงความเร็วปัจจุบัน, ค่าเฉลี่ย และความเร็วสูงสุด
 • แสดงค่าระยะทางได้หลายรูปแบบ - แสดงค่าระยะทางแบบ Training หมายถึง ระยะทางทั้งหมดของการเทรน, แสดงค่าระยะทางแบบ Lap หมายถึง ระยะทางในหนึ่งรอบ, แสดงค่าระยะทางแบบ Total หมายถึง ระยะทางทั้งหมดนับจากการรีเซ็ทครั้งล่าสุด
 • เริ่ม - หยุด อัตโนมัติ - เปิดการใช้งานนี้ เพื่อเริ่มต้นและหยุดนับสถิติ เมื่อคุณเริ่มต้นปั่นจักรยาน หรือ หยุดปั่นจักรยาน โดยอัตโนมัติ
 • ตั้งค่าจักรยาน - สามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับจักรยานได้ 3 คัน
 • ตั้งค่าการแข่งขัน - สามารถตั้งเป้าหมายความเร็วหรือระยะก้าวสำหรับระยะทางที่แน่นอนได้ ช่วยให้คุณรู้ว่าความเร็วที่คุณวิ่งอยู่ขณะนั้น คุณกำลังวิ่งเร็วไปหรือช้าไปเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้
 • การวัดค่าความสูง - ต่ำ - แสดงค่าความสูงชันเป็นตัวเลข ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการปั่นให้ถูกต้องเหมาะสม 

คุณสมบัติเมื่อใช้คู่กับเซ็นเซอร์ Stride Bluetooth Smart

 • แจ้งเตือนเมื่อออกนอกโซน Speed - กำหนดโซนเป้าหมายความเร็ว เมื่อคุณออกนอกโซน นาฬิกาจะช่วยส่งเสียงเตือนให้รู้ทันที 
 • แสดงความเร็วปัจจุบัน, ค่าเฉลี่ย และความเร็วสูงสุด
 • แสดงค่าระยะทางได้หลายรูปแบบ - แสดงค่าระยะทางแบบ Training หมายถึง ระยะทางทั้งหมดของการเทรนแสดงค่าระยะทางแบบ Total หมายถึง ระยะทางทั้งหมดนับจากการรีเซ็ทครั้งล่าสุด
 • ค่าประสิทธิภาพการวิ่ง - คำนวนจากค่าชีพจรและค่าความเร็วในการวิ่ง บอกถึงความมีประสิทธิภาพในการวิ่งของคุณ ดังนั้นคุณสามารถพัฒนาและปรับปรุงวิธีการวิ่งให้ดียิ่งขึ้น
 • การกระโดดทดสอบกล้ามเนื้อ - วัดความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขาด้วยการทดสอบแบบกระโดด
 • ค่าเฉลี่ยความยาวของการก้าว - บอกถึงความยาวของการก้าวเดินหรือวิ่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงคุณภาพในการวิ่งของคุณ การเพิ่มความกว้างของช่วงก้าวเดินหรือวิ่งนั้น หมายถึงเพิ่มความเร็วด้วยเช่นกัน 
 • การวัดรอบวิ่งต่อนาที - สามารถวัดจำนวนก้าวของการวิ่งในหนึ่งนาที ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้คุณวิเคราะห์การวิ่งของคุณเองได้ เพิ่มสถิติการก้าววิ่งในหนึ่งนาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น รวมถึงหาความเหมาะสมระหว่างพลังขาและความเร็วขาได้ในขณะเดียวกัน
 • ตั้งค่าการแข่งขัน - สามารถตั้งเป้าหมายความเร็วหรือระยะก้าวสำหรับระยะทางที่แน่นอนได้ ช่วยให้คุณรู้ว่าความเร็วที่คุณวิ่งอยู่ขณะนั้น คุณกำลังวิ่งเร็วไปหรือช้าไปเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้

คุณสมบัติการวัดความสูงและความดันอากาศ

 • การแสดงผลระดับอุณหภูมิ
 • แสดงผลความสูงชันด้วยกราฟฟิค - วัดระดับความสูงด้วยเซ็นเซอร์ความดันอากาศ ค่าความสูงแสดงผล เมตร/ฟีต , ขึ้นเขา/ลงเขา ในรูปแบบเปอเซ็น และ การแบ่งเป็นชั้นๆ

การโอนถ่ายข้อมูล

 • ใช้ได้กับ PC Windows XP, Windows 7, Windows 8, หรือสูงกว่า
 • ใช้ได้กับ Polar Flow mobile app ผ่านทาง Bluetooth Smart
 • ใช้ได้กับ Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, หรือสูงกว่า
 • ใช้ได้กับ Polar Flow web service ผ่านทาง USB

คุณสมบัติของนาฬิกา

 • ไฟส่องสว่าง
 • แจ้งเตือนการออกกำลังกาย
 • สามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้
 • ล็อคปุ่มกด
 • รองรับ 13 ภาษา
 • การแสดงผลวันและวันที่
 • แสดงเวลา 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง 
 • แบตเตอรี่อยู่ได้นานสูงสุด 13 ชั่วโมง(โหมดออกกำลังกาย), 50 ชั่วโมง(โหมดประหยัดแบตเตอรี่), 30 วัน(โหมดนาฬิกาและนับจำนวนก้าวการเดิน)
 • ชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสายเคเบิ้ล USB
 • กันน้ำได้ระดับ 30m (ล้างมือ ฝนตก)

TSMGROUP รับประกันราคาดีที่สุด!

ด้วยจำนวนสินค้าที่มีหลากหลายชนิด และสินค้าทั้งหมดอยู่ในคลังสินค้าของทีเอสเอ็มโดยตรง

เราไม่ใช่เว็บไซต์คนกลาง 3rd-party ที่นำส่งสินค้าให้ท่านเพียงอย่างเดียว การปรับปรุงราคาให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเราจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในบางครั้ง หากท่านพบเว็บไซต์อื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าในคุณสมบัติเหมือนกับเราทุกประการ และมีราคาที่ถูกกว่า ท่านสามารถเป็นส่วนนึงในการปรับปรุงราคากับทีเอสเอ็มได้โดยตรง

เพราะเรารับประกันราคาดีที่สุดและพัฒนาคุณภาพให้สูงที่สุดอย่างต่อเนื่อง


หากท่านพบเห็นสินค้าจากที่อื่นที่มีราคาถูกกว่าเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ เราจะทำการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา พร้อมปรับราคาให้เท่ากันหรือถูกกว่าภายใน 12-24 ชั่วโมงทำการ

นโยบายการเปรียบเทียบ: 

 • สินค้าต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ
 • สถานะการจัดส่งต้องเหมือนกัน
 • การรับประกันสินค้าต้องเหมือนกัน
 • เว็บไซต์ต้องมีความน่าเชื่อถือ

ทางบริษัท ทีเอสเอ็ม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
รับการปรับราคาโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:
* จำเป็น
คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะกับกีฬา วิ่ง,ปั่นจักรยาน,ว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ชีวิตประจำวัน,ไตรกีฬา
บริเวณที่วัดชีพจร ใช้สายคาดหน้าอก
เป้าหมายการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก,เริ่มต้นพัฒนาร่างกาย,ฝึกซ้อม
ความสามารถเฉพาะ
ความสามารถเซ็นเซอร์ นับก้าว,คำนวณแคลอรี่,GPS(ติดตามเส้นทาง)
รีวิวสินค้า Polar V800 นาฬิกาวัดชีพจรสายพันธุ์ใหม่ ครบทุกความสามารถ
คะแนนรีวิวเฉลี่ย: 1 รีวิวสินค้า
รีวิวทั้งหมด: 1
เขียนรีวิวของคุณ
เขียนรีวิว
 • คะแนนรีวิว5
แบ่งประเภทโดย

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!
   
คะแนนรีวิว
เพิ่มข้อดีเพิ่มข้อเสีย

Polar V800 นาฬิกาวัดชีพจรสายพันธุ์ใหม่ ครบทุกความสามารถ

  สินค้านำเข้า จัดส่ง 2-3 อาทิตย์ ดูสินค้าแบรนด์ Polar
 • 16,900 บาท
 • 12,990 บาท

ออปชั่นสินค้าได้รับ TSM Reward Point 650 คะแนน ข้อมูลเพิ่มเติม
สั่งเลย! พร้อมจัดส่งในอีก นาที
SPEED9K ส่งด่วน 2 ชม. ฟรี 350฿ (หมตเขต 24 ต.ค. นี้)

CASH1TSM รับ Cash back 1% ทันที
เมื่อชำระโดยโอนเงิน/เงินสด (ยอด 5,000 ขึ้นไป)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 - 2022 เนื้อหานี้จัดทำขึ้นและเรียบเรียงโดย TSMACTIVE.COM ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง ก่อนได้รับอนุญาติ