หมวดหมู่สินค้า & บทความ
ตระกร้า

Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED

Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED
฿13,900
หรือ TSM Reward: 199000
 • Stock: สินค้าพร้อมส่ง
 • ดูแบรนด์: Suunto

ตัวเลือก

แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
ส่งฟรี รับของวันถัดไป | กทม บริการส่งด่วน 2 ชม.
บริการฟรี! ติดฟิล์มกันรอย

Suunto Race / Race S นาฬิกา GPS แข่งขัน และการฝึกซ้อม จอ AMOLED

 ของแถมพิเศษสำหรับ Suunto Race 

 • ฟรี! สายสำรอง (คละสี/คละแบบ) จำนวนจำกัด (รุ่น Race S ไม่ร่วมรายการ)
 • ฟรี! ฟิล์มกระจก 9H กันรอย 2 ชิ้น (ปกติ 240.-)
 • ฟรี! TSM Spunbond Bag (ปกติ 190.-)

 

นาฬิกา GPS สปอร์ต Suunto Race หน้าจอขนาดใหญ่พร้อมจอแสดงผล AMOLED วัดการฝึกซ้อมขั้นสูง และแผนที่ออฟไลน์ ออกแบบมาสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ และท้าทายตัวเอง นาฬิกาสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฝึกซ้อม และการแข่งขัน

 

สิ่งใหม่

 • หน้าจอระบบสัมผัส AMOLED ขนาด 1.43”, 466x466px ความสว่าง 1,000 nits
 • แบตเตอรี่ GPS สูงสุด 40 ชั่วโมง ในโหมดมัลติแบนด์/ความถี่คู่ และสูงสุดในโหมด Tour 120 ชม.
 • โหมดสมาร์ทวอทช์สูงสุด 12 วัน และสูงสุด 7 วันในโหมดการแสดงผลตลอดเวลา
 • เพิ่มปุ่มเม็ดมะยม (Digital Crown) แบบดิจิทัล สำหรับเลื่อนดูข้อมูลได้รวดเร็ว
 • ติดตาม HRV แบบใหม่ และฟีเจอร์เทรนด์ HRV
 • ตัวจัดการวางแผนออกกำลังกายให้นาฬิกา
 • วิดเจ็ตการฝึกซ้อม และหน้าปัดนาฬิกา
 • เพิ่มการรายงานวันใหม่ วิดเจ็ตรายวันใหม่ และวิดเจ็ตขนาดเล็ก
 • แสดงระยะการนอนหลับบนนาฬิกา

 

 

รายละเอียด

 • กันน้ำสูงสุด 100 เมตร
 • เมนู และการแจ้งเตือนรองรับภาษาไทย
 • ทนทานทุกสภาพแวดล้อม 20° C to +55° 
 • เข็มทิศดิจิตอล (Digital compass)
 • เชื่อมต่อไร้สาย ได้ทั้ง IOS และ Android
 • ติดตามกิจกรรม 24 ชม. ก้าวเดิน แคลอรี่ พร้อมการตั้งเป้าหมาย
 • ติดตามการนอนหลับ พร้อมข้อมูล Sleep Stage
 • ติดตามความเครียด HRV และความพร้อมสำหรับการฝึก
 • แผนที่ออฟไลน์บนนาฬิกา
 • ระบบดาวเทียม (L1 + L5) GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
 • เส้นทาง Breadcrumb แบบเรียลไทม์
 • วางแผนเส้นทางพร้อมโปรไฟล์ระดับความสูง
 • วัดระดับความสูง จากความสูงของบรรยากาศ และ GPS
 • รายงานสภาพอากาศ และอุณหภูมิ
 • อัตราการเต้นของหัวใจวัดจากข้อมือ และระดับความฟิต (VO2max)
 • โหมดกีฬากว่า 95 ชนิด เช่น ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน วิ่ง และมัลติสปอร์ต

 

ข้อมูลอื่น ๆ

 • จอแสดงผล AMOLED แบบทัชสกรีนความละเอียดสูง ขนาด 1.43" และเม็ดมะยมแบบดิจิทัลที่ทำให้การเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น
 • แบตเตอรี่ในโหมดการใช้งานระบบนำทางแบบ DUAL BAND (ความแม่นยำสูงที่สุด) ได้สูงสุดถึง 40 ชั่วโมงต่อเนื่อง และสามารยืดอายุได้ถึง 70 ชม. บนระบบนำทางแบบ Single Band All system (ความแม่นยำเท่า 9 Peak pro)  ** ไม่มีระบบนำทางแบบ GPS อย่างเดียว เพราะถ้ามีคงทะลุ 100 ชม.
 • HRV ติดตามความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อประเมินสถานะต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
 • ออฟไลน์แมพที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และใช้งานได้แม้ขณะออฟไลน์
 • Track การนอนที่ดีกว่าเดิม HRV from sleep / Light sleep / REM / Average and minimum heart rate during sleep / Sleep quality และอื่นๆ เพื่อคุณภาพการนอนที่ดีขึ้น
 • UI และระบบปฏิบัติการแบบใหม่ ลื่น อ่านง่าย และรวดเร็วกว่าเดิม
 • ผ่านมาตรฐานทางการทหาร / กันน้ำลึก 100 ม. / ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ  -20° C to +55° C 
 • วัด RUUNING POWER ผ่านนาฬิกาโดยตรง
 • SUUNTO PLUS แอพเสริมที่จะอัพเดทตลอดเวลาให้คุณได้สนุกทั้งแอพสำหรับการเทสร่างกาย แอพสำหรับเทรนนิ่ง และแออพสำหรับกีฬาชนิดต่างๆ 
 • ใช้งานได้สูงสุด 26 วันในโหมดสมาร์ทวอช 
 • Find my Phone / Alarm / ไฟฉาย / Airplane Mode  และอีกหลากหลายฟังค์ชั่น
 • ปุ่ม : ทัชสกรีน / ปุ่มด้านขวา 2 ปุ่ม / เม็ดมะยม 
 • น้ำหนัก : รุ่น Charcoal Titanium 69 ก. / รุ่น All Black Stainless 83 ก.
 • หน้าปัด : ขนาด 49 มม.
 • กระจก : Sapphire crystal
 • แบตเตอรี่ :  26 วัน / 12 วัน
 • Training mode with GNSS : 40ชม / 50ชม / 70ชม / 120ชม
 • กันน้ำ :  100 ม.
 • ติดตามค่าต่างๆ : Fitness level (VO2max) /HRV from sleep /HRV recovery measurement 
 • ติดตามและให้คำแนะนำ : AI Coach จาก SUUNTO ทุกสัปดาห์
 • รองรับกีฬา : มากกว่า 95+ ชนิด

 

 

\

 

 

 

คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะกับกีฬา วิ่ง,ปั่นจักรยาน,ว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ชีวิตประจำวัน,ไตรกีฬา
บริเวณที่วัดชีพจร ข้อมือ HR-wrist based
เป้าหมายการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก,เริ่มต้นพัฒนาร่างกาย,ฝึกซ้อม
ความสามารถเฉพาะ
การแจ้งเตือน สายเรียกเข้า - ข้อความ
ความสามารถเซ็นเซอร์ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (ชีพจร),คำนวณแคลอรี่,นับก้าว,GPS(ติดตามเส้นทาง)
คุณลักษณะ
เริ่มจำหน่ายในปี 2023
รับประกันสินค้า 2 ปี
หน้าจอระบบสัมผัส มี
ปุ่มควบคุม มี
กันน้ำได้สูงสุด 100 เมตร
แบตเตอรี่สูงสุด (โหมด GPS) ใช้งานสูงสุด 120 ชั่วโมง
ลักษณะการเตือน สั่น,เสียง,หน้าจอ
แจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟน มี (รองรับภาษาไทย)
รองรับเปลี่ยนสาย มี
ปรับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา มี
เซนเซอร์
วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ มี
GPS ติดตามเส้นทาง (กลางแจ้ง) มี
วัดระยะสูง มี
เข็มทิศดิจิตอล มี
วัดอุณหภูมิ มี
Pulse Oximetry มี
เพลง
ควบคุมเพลงในสมาร์ทโฟน ไม่มี
จัดเก็บ/เล่นเพลง ไม่มี
ติดตามกิจกรรม
นับก้าว (เคลื่อนไหว) มี
แคลอรี่ มี
ชั้นที่ขึ้น มี
ระยะที่เดิน มี
ติดตามการนอน มี
ประสิทธิภาพ
ฝึกซ้อม รองรับ
แข่งขัน รองรับ
เพื่อสุขภาพ รองรับ
รองรับกีฬา
วิ่ง มี
วิ่งเทรล มี
จักรยาน มี
ว่ายน้ำ มี
ฟิตเนส มี
ไตรกีฬา มี
กอล์ฟ ไม่มี
กีฬา/กิจกรรม อื่นๆ มี (กว่า 80 ชนิด)
นำทาง
ติดตาม GPS (คอร์ส/ตำแหน่ง) มี
เครื่องหมายตำแหน่งสำคัญ มี
แสดงแผนที่ มี
ย้อนกลับจุดเริ่มต้น มี
นำเข้า (เส้นทาง/คอร์ส) มี
คุณสมบัติเสริม
แจ้งเตือนโซนซีพจร มี
Auto Lap มี
Auto Pause มี
Interval Training มี
VO2max Estimation มี
Virtual Pantner ไม่มี
Virtual Racer ไม่มี
โหมด ล่าสัตว์/ตกปลา ไม่มี
โหมด โดดร่ม ไม่มี
Group Tracking ไม่มี
Live Tracking (Website) ไม่มี
Training Effect มี
โหมดวิ่ง
ระยะทาง/ความเร็ว GPS มี (ตัวเรือน)
Footpod (วิ่งในร่ม) รองรับ
Running Dynamics ไม่รองรับ
Race Predictor ไม่มี
Run/Walk Mode ไม่มี
โหมดจักรยาน
Power Meter รองรับ
Power Meter (TSS/NP/IF) รองรับ
Speed/Cadence Sensor รองรับ
Strava Segments (On Device) ไม่มี
โหมดว่ายน้ำ
ว่ายสระ (Pool Swim) มี
ว่ายทะเล (Open Water) มี
รอบ / ระยะทาง มี
วัดชีพจรในน้ำ มี
Open Water (Stroke/Etc.) มี
Indoor (Stroke/Etc.) มี
Indoor Drill Mode ไม่มี
เลือกขนาดสระ มี
ความยาวสระ (Min/Max) 15M/Y ถึง 1,200M/Y
หน่วย (Meters/Yards) มี
โหมดไตรกีฬา
ไตรกีฬา มี
มัลติสปอร์ต มี
รองรับอุปกรณ์เสริม
Bluetooth Smart สายคาดอกวัดชีพจร รองรับ
Bluetooth Smart ความเร็ว/รอบขา รองรับ
Bluetooth Smart Footpod รองรับ
Bluetooth Smart Power Meter รองรับ
ANT+ สายคาดอกวัดชีพจร ไม่รองรับ
ANT+ ความเร็ว/รอบขา ไม่รองรับ
ANT+ Footpod ไม่รองรับ
ANT+ Power Meter ไม่รองรับ
ANT+ อุปกรณ์ฟิตเนส ไม่รองรับ
ANT+ Lighting Control ไม่รองรับ
ANT+ Bike Rader ไม่รองรับ
ANT+ Trainer Control ไม่รองรับ
ANT+ Muscle Oxygen ไม่รองรับ
ANT+ Gear Shifting ไม่รองรับ
Shimano D2 Shifting ไม่รองรับ
Firstbeat Tools รองรับ
ซอฟแวร์
โปรแกรม (คอมพิวเตอร์) Suuntolink
เว็บไซต์ Suunto
แอปพลิเคชัน (สมาร์ทโฟน) Suunto
ระบบปฏิบัติการ (สมาร์ทโฟน) IOS, ANDROID
ป้ายกำกับ: สินค้าแนะนำ , suunto , race

รีวิวจากลูกค้าทีเอสเอ็ม

 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว
 • (0)

(รวม 0 รีวิว) เขียนรีวิวเลย!