เมนูหลัก
Your Cart

แจ้งเคลมประกัน

 

 

เคลมผ่าน TSM Online

ท่านสามารถแจ้งเคลมประกันผ่านแบบฟอร์มนี้ ทางเราจะแนะนำวิธีแก้ไข หรือ แจ้งที่อยู่จัดส่งสินค้ากลับให้ท่านทางอีเมล์

ระยะเวลาการเคลม ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการ + การทดสอบจากทีเอสเอ็ม (3) + การจัดส่งสินค้า (2-5)

เคลมผ่าน TSM Store

  1. ส่งเคลมด้วยตัวเอง นำสินค้าเข้ามาให้เราตรวจสอบได้ที่ TSM สำนักงานใหญ่ : Biz Galleria  (Head Office)
    ระยะเวลาการเคลม ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการ + การทดสอบจากทีเอสเอ็ม (3)
  2. ส่งเคลมทางไปรษณีย์ สำนักงานใหญ่ 
    ระยะเวลาการเคลม ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการ + การทดสอบจากทีเอสเอ็ม (3) + จัดส่งกลับ (7-14)

เคลมกับศูนย์บริการโดยตรง

• บริการหลังการขาย / Support - Garmin - โทร 0-2266-9944 
• บริการหลังการขาย / Support - Suunto - โทร 02-678-9988 กด 302 
• บริการหลังการขาย / Support - Fitbit - โทร 02-314-4142 - 3

ระยะเวลาการเคลม ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการ 

*ระยะเวลาเคลมในวงเล็บ = จำนวนวันโดยประมาณ

กรุณากรอกข้อมูลเคลมประกันให้ครบถ้วน กรณีกรอกไม่ครบถ้วน อาจเกิดความล่าช้า และ อาจสูญหายได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบทุกกรณี