หมวดหมู่สินค้า & บทความ
ตระกร้า

Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ

Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ
฿18,090
฿20,320
หรือ TSM Reward: 229900
 • Stock: สินค้าพร้อมส่ง
 • ดูแบรนด์: Garmin

ตัวเลือก

แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
ส่งฟรี รับของวันถัดไป | กทม บริการส่งด่วน 2 ชม.
บริการฟรี! ติดฟิล์มกันรอย (เมื่อรับของแถม หรือซื้อฟิล์มร่วมกัน)

Garmin Forerunner 955 Solar นาฬิกา GPS วิ่ง/ไตรกีฬา มิวสิค พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอ

Garmin Forerunner 955 รับประสบการณ์แบบนักกีฬาตัวจริง ด้วยนาฬิกาไตรกีฬาระดับพรีเมี่ยม ลงลึกถึงรายละเอียดการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถแสดงแผนสีเต็มรูปแบบ ที่จะช่วยให้คุณรู้เส้นทางการออกกำลังกายได้รอบทิศทาง พร้อมหน่วยความจำในตัวเรือนพร้อมโอนถ่ายเพลงโปรดติดตัวได้ถึง 2,000 เพลง

 

 

แบ่งออกเป็น 2 รุ่น

 • Forerunner 955 : หน้าจอ Corning Gorilla Glass DX (52 g)
 • Forerunner 955 Solar : อัพเกรดหน้าจอ Power Glass เพื่อรองรับการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ (53 g) 

 

คุณสมบัติเด่น

 • นาฬิกา Performance รองรับการแข่งขันระดับไตรกีฬา น้ำหนักเบา สวมใสได้ต่อเนื่อง
 • รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบสัมผัสหน้า และปุ่มกด เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
 • Morning Report สรุปรายงานตอนเช้า ข้อมูลสภาพอากาศ, คุณภาพการนอน, เวลาพักฟื้น, Training Status, HRV Status และแนะนำการออกกำลังกาย
 • HRV Status ติดตามความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับ
 • Mult-Band รองรับสัญญาณดาวเทียม GPS, GLONASS, GALILEO แม่นยำทุกสภาพแวดล้อม
 • ข้อมูลสำหรับเตรียมพร้อมแข่งขัน เช่น การพยากรณ์สรรพสภาพร่างกาย และสภาพอากาศในวันแข่ง
 • Training Status บ่งบอกการฝึกซ้อม ว่าหนักหรือน้อยเกินไป
 • Training Rediness ดูความพร้อมข้อมูลการฝึกซ้อมเชิงลึก เพื่อรับประโยชน์ในการซ้อมสูงสุด
 • เก็บ/ฟังเพลง บน Forerunner 955  ได้มากถึง 2,000 เพลง ผ่านหูฟังบลูทธโดยไม่ต้องพกพสสมาร์ทโฟน
 • รองรับบริการสตรีมเพลงพรีเมี่ยม อย่างเช่น Spotify โอนถ่ายเพลย์ลิสต์ผ่าน Wifi มาไว้ที่นาฬิกา
 • แผนที่สี Full-Color เต็มรูปแบบ แสดงเส้นทางการออกกำลังกายชัดเจน
 • รองรับการฝึกซ้อม, แข่งขัน, ไตรกีฬา ด้วยโหมดออกกำลังกายขั้นสูง
 • ติดตามระดับชีพจรตลอด 24 ชั่วโมง, ก้าวเดิน, แคลอรี่, ระยะทาง และ นอนหลับ
 • แสดงระดับความเครียด, Body Battery ระดับพลังงานของร่างกาย
 • ระบบ GPS ติดตามเส้นทาง, ระยะทาง, ความเร็ว, Pace
 • ติดดาม ระดับความสูง, อุณหภูมิ และ ความกดอากาศ
 • เซ็นเซอร์ Pulse Ox วัดค่าออกซิเจนในเลือด ตรวจสอบการนอนหลับ และ การปรับตัวพื้นที่ความสูง
 • ติดตามประสิทธิภาพด้วย VO2 Max พร้อมสถานะการฝึกซ้อมขั้นสูง
 • สถานะการปรับตัวบนความสูง, โฟกัสการฝึกซ้อม, ช่วงเวลาในการฟื้นฟู, และ สมรรถภาพการออกกำลังกาย Aerobic / Anaerobic
 • รองรับการติดตาม Running Dynamics และ Running Power เมื่อใช้งานคู่กับ Running Dynamics Pod และ HRM-PRO
 • รองรับ Gamin Pay ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบนนาฬิกา
 • ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน ส่งตำแหน่งเรียลไทม์ของคุณไปยังผู้ติดต่อ (คู่กับสมาร์ทโฟน)
 • กันน้ำลึกสูงสุด 50 เมตร พร้อมโหมดว่ายน้ำ

 

รายละเอียด

 • ขนาด : 46.5 x 46.5 x 14.4 mm
 • หน้าจอ : 1.3"
 • ความละเอียด : 260 x 260 Pixel
 • ควมคุม : ปุ่มกด + สัมผัสหน้าจอ
 • หน่วยความจำ : 32GB
 • เชื่อมต่อ : Bluetooth, ANT+, Wi-Fi
 • ดาวเทียม :
  • GPS    
  • GLONASS    
  • GALILEO    
  • MULTI-FREQUENCY POSITIONING
 • เซนเซอร์ :
  • GARMIN ELEVATE WRIST HEART RATE MONITOR    
  • BAROMETRIC ALTIMETER    
  • COMPASS    
  • GYROSCOPE    
  • ACCELEROMETER    
  • THERMOMETER    
  • PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR

 

แบตเตอรี่

 • โหมดสมาร์ทวอทช์: สูงสุด 15 วัน/20 วันเมื่อใช้แสงอาทิตย์*
 • โหมดเฉพาะ GPS แบบไม่มีเสียงเพลง: สูงสุด 42 ชั่วโมง/49 ชั่วโมงเมื่อใช้แสงอาทิตย์**
 • โหมด GNSS ทุกระบบพร้อม Multi-Band พร้อมเพลง: สูงสุด 8.5 ชั่วโมง
 • GNSS ทุกระบบ โหมดบวก Multi-Band แบบไม่มีเพลง: สูงสุด 20 ชั่วโมง/22 ชั่วโมงเมื่อใช้โซลาร์เซลล์**
 • โหมด Ultratrac: สูงสุด 80 ชั่วโมง/110 ชั่วโมงเมื่อใช้โซลาร์เซลล์**

*การชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใส่ได้ตลอดทั้งวัน อยู่กลางแจ้ง 3 ชั่วโมงต่อวันในสภาวะ 50,000 ลักซ์
** การชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในสภาวะ 50,000 ลักซ์

 

 

 

 

 

 

ก้าวข้ามไตรกีฬา และ กีฬา

เปลี่ยนโหมดกีฬา ได้อย่างง่ายดายด้วยโปรไฟล์กิจกรรม สำหรับการวิ่ง (ในร่ม / กลางแจ้ง), ปั่นจักรยาน (ในร่ม / กลางแจ้ง), ว่ายน้ำ (สระว่ายน้ำ / เปิดน้ำ) ยังมีคุณสมบัติมัลติสปอร์ตอัตโนมัติที่ให้คุณเปลี่ยนกีฬาได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวสำหรับการออกกำลังกาย และ แข่งขันแบบไตรกีฬา

 

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ตรวจสอบประสิทธิภาพการฝึกได้อย่างเชี่ยวชาญ ด้วยการติดตาม VO2 max และ สถานะฝึกซ้อมด้วยการประเมินจากประวัติการออกกำลังกาย เพื่อบ่งชี้ประสิทธิภาพ รู้ลึกถึงข้อมูลการฝึกในระดับที่เหมาะสม ดูว่าการออกกำลังกายมีผลต่อการพัฒนาของความอดทนความเร็วอย่างไรกับฝึกแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิค แสดงเวลาในการฟื้นฟูเพื่อจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งต่อไป ตรวจสอบการฝึกอบรมโดยรวมเพื่อวัดปริมาณการออกกำลังกายใน 7 วันที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกกำลังกาย โฟกัสการฝึกด้วยการเรียงลำดับประวัติการฝึกอบรมล่าสุดในหมวดหมู่ต่างๆ ตามกิจกรรมและความเข้มข้น

 

เต็มที่ทุกเส้นทาง

ไม่ว่าคุณจะวิ่งบนถนนในเมือง หรือ ขี่จักรยานในเส้นทางที่หนาแน่น แสดงแผนที่สีเต็มรูป ที่จะเข้ามาช่วยให้คุณติดตามข้อมูลแผนที่ใด้เหมาะสำหรับการนำทางและ การติดตามตำแหน่ง พร้อมทั้งกำหนดเส้นทางความนิยมของ Trendline ซึ่งใช้ข้อมูลจาก Garmin Connect  เพื่อช่วยคุณค้นหาและติดตามเส้นทางและเส้นทางที่ดีที่สุด

 

ติดตามมากขึ้น

ติดตามเส้นทางได้หลายระบบ (GPS, GLONASS และ Galileo) รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามในสภาพแวดล้อมที่กว่า GPS เพียงอย่างเดียว มันมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ และเซ็นเซอร์ Pulse Ox ที่อิงข้อมือ ซึ่งจะตรวจสอบระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเพื่อรองรับการตรวจสอบการนอนหลับขั้นสูงและการปรับตัวตามระดับความสูง

 

คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะกับกีฬา วิ่ง,ปั่นจักรยาน,ว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ชีวิตประจำวัน,ไตรกีฬา
บริเวณที่วัดชีพจร ข้อมือ HR-wrist based
เป้าหมายการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก,เริ่มต้นพัฒนาร่างกาย,ฝึกซ้อม
ความสามารถเฉพาะ
การแจ้งเตือน สายเรียกเข้า - ข้อความ
ความสามารถเซ็นเซอร์ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (ชีพจร),คำนวณแคลอรี่,นับก้าว,GPS(ติดตามเส้นทาง)
คุณลักษณะ
เริ่มจำหน่ายในปี 2022
รับประกันสินค้า 1 ปี
หน้าจอระบบสัมผัส มี
ปุ่มควบคุม มี
กันน้ำได้สูงสุด 50 เมตร
แบตเตอรี่สูงสุด (โหมด GPS) ใช้งานสูงสุด 80 ชั่วโมง
ลักษณะการเตือน สั่น,เสียง,หน้าจอ
แจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟน มี (รองรับภาษาไทย)
รองรับเปลี่ยนสาย มี
ปรับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา มี
เซนเซอร์
วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ มี
GPS ติดตามเส้นทาง (กลางแจ้ง) มี
วัดระยะสูง มี
เข็มทิศดิจิตอล มี
วัดอุณหภูมิ มี
Pulse Oximetry มี
เพลง
ควบคุมเพลงในสมาร์ทโฟน มี
จัดเก็บ/เล่นเพลง มี
ติดตามกิจกรรม
นับก้าว (เคลื่อนไหว) มี
แคลอรี่ มี
ชั้นที่ขึ้น มี
ระยะที่เดิน มี
ติดตามการนอน มี
ประสิทธิภาพ
ฝึกซ้อม รองรับ
แข่งขัน รองรับ
เพื่อสุขภาพ รองรับ
รองรับกีฬา
วิ่ง มี
วิ่งเทรล มี
จักรยาน มี
ว่ายน้ำ มี
ฟิตเนส มี
ไตรกีฬา มี
กอล์ฟ มี
กีฬา/กิจกรรม อื่นๆ มี
นำทาง
ติดตาม GPS (คอร์ส/ตำแหน่ง) มี
เครื่องหมายตำแหน่งสำคัญ มี
แสดงแผนที่ มี
ย้อนกลับจุดเริ่มต้น มี
นำเข้า (เส้นทาง/คอร์ส) มี
คุณสมบัติเสริม
แจ้งเตือนโซนซีพจร มี
Auto Lap มี
Auto Pause มี
Interval Training มี
VO2max Estimation มี
Virtual Pantner มี
Virtual Racer ไม่มี
โหมด ล่าสัตว์/ตกปลา ไม่มี
โหมด โดดร่ม ไม่มี
Group Tracking มี
Live Tracking (Website) มี
Training Effect มี
โหมดวิ่ง
ระยะทาง/ความเร็ว GPS มี (ตัวเรือน)
Footpod (วิ่งในร่ม) รองรับ
Running Dynamics รองรับ
Race Predictor มี
Run/Walk Mode มี
โหมดจักรยาน
Power Meter รองรับ
Power Meter (TSS/NP/IF) รองรับ
Speed/Cadence Sensor รองรับ
Strava Segments (On Device) มี
โหมดว่ายน้ำ
ว่ายสระ (Pool Swim) มี
ว่ายทะเล (Open Water) มี
รอบ / ระยะทาง มี
วัดชีพจรในน้ำ ไม่มี (With HRM-TRI/HRM-SWIM)
Open Water (Stroke/Etc.) มี
Indoor (Stroke/Etc.) มี
Indoor Drill Mode มี
เลือกขนาดสระ มี
ความยาวสระ (Min/Max) 17M/18Y ถึง 150Y/M
หน่วย (Meters/Yards) มี
โหมดไตรกีฬา
ไตรกีฬา มี
มัลติสปอร์ต มี
รองรับอุปกรณ์เสริม
Bluetooth Smart สายคาดอกวัดชีพจร รองรับ
Bluetooth Smart ความเร็ว/รอบขา รองรับ
Bluetooth Smart Footpod รองรับ
Bluetooth Smart Power Meter รองรับ
ANT+ สายคาดอกวัดชีพจร รองรับ
ANT+ ความเร็ว/รอบขา รองรับ
ANT+ Footpod รองรับ
ANT+ Power Meter รองรับ
ANT+ อุปกรณ์ฟิตเนส ไม่รองรับ
ANT+ Lighting Control รองรับ
ANT+ Bike Rader รองรับ
ANT+ Trainer Control ไม่รองรับ
ANT+ Muscle Oxygen รองรับ
ANT+ Gear Shifting รองรับ
Shimano D2 Shifting รองรับ
Firstbeat Tools รองรับ
ซอฟแวร์
โปรแกรม (คอมพิวเตอร์) Garmin Express
เว็บไซต์ Garmin Connect
แอปพลิเคชัน (สมาร์ทโฟน) Garmin Connect
ระบบปฏิบัติการ (สมาร์ทโฟน) IOS, ANDROID, Windows Phone

รีวิวจากลูกค้าทีเอสเอ็ม

 • 50%
 • 50%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว
 • (4.5)

(รวม 2 รีวิว) เขียนรีวิวเลย!