วิธีเปรียบเทียบคุณสมบัติ นาฬิกาออกกำลังกาย รุ่นต่อรุ่น

วิธีเปรียบเทียบคุณสมบัติ นาฬิกาออกกำลังกาย รุ่นต่อรุ่น โดย TSMACTIVE.COM 

 

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกรุ่นนาฬิกาเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ

เลือกรุ่นนาฬิกาออกกำลังกาย : https://tsmactive.com/

  • เลือก นาฬิกา (1) เพื่อเปรียบเทียบโดยคลิกที่ไอคอน "แว่นขาย"
  • เลือก นาฬิกา (2) เพื่อเปรียบเทียบกับ นาฬิกา (1) โดยคลิกที่ไอคอน "แว่นขาย"

 

 

  • ขณะ กด เปรียบเทียบ นาฬิกา (1) ให้กด X เพื่อทำออกไปเลือก นาฬิกา (2) อีกครั้ง

 

 

ขั้นตอนที่ 2 : ดูการเปรียบเทียบคุณสมบัติ

  • เมื่อเลือก นาฬิกา (1) และ (2) ให้กด "ดูการเปรียบเทียบ" เพื่อเข้าไปดูตารางเปรียบเทียบ

 

 

  • ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ ที่แสดงข้อมูลคุณสมบัตินาฬิกาออกกำลังกายเพื่อรับข้อมูลถึงความแตกต่างชัดเจนยิ่งขึ้น